Sémantický diferenciál

Sémantický diferenciál je výskumná metóda zameraná na zisťovanie toho, ako ľudia vnímajú pojmy. Každý pojem má okrem denotatívneho významu aj význam konotatívny. Denotatívny význam pojmu je zjavný, všeobecne platný význam, …